Konkurs wiedzy o Mazowszu

Cele konkursu:
 • zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie,
 • szacunek dla dorobku kulturowego i zasobów przyrodniczych Mazowsza jako integralnej części narodowego i światowego dziedzictwa,
 • poczucie więzi z regionem,
 • samodzielne pozyskiwanie informacji,
 • poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
 • podejmowanie społecznej aktywności,
 • praca zespołowa,
 • uznanie dla dokonań rówieśników w rywalizacji i współpracy.

"Nie Było Nas Był Las, Nie Będzie Nas Będzie Las"

W tegorocznej edycji konkursu wiedzy o Mazowszu motywem przewodnim jest Mazowsze w Europie.

Co wspólnego ma nasz projekt z motywem przewodnim konkursu?

Wybraliśmy taki właśnie temat dla naszego projektu ze względu na postać Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – wielkiego, choć nieco zapomnianego Mazowszanina. W 1831 roku opracował on tekst, który można określić jako projekt pierwszej w historii konstytucji zjednoczonej Europy. Dlatego często nazywany jest on często prekursorem integracji europejskiej.

Ale jako wielki przyrodnik był Jastrzębowski także pionierem budowania wrażliwości i troski o środowisko naturalne człowieka, co Polsce i Europie potrzebne jest dzisiaj jak nigdy dotąd. Dlatego to lasy i zalesianie było największą pasją Wojciecha Jastrzębowskiego.

Mazowsze

Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, a Mazowsza południowego Czersk, za panowania Władysława Hermana Płock był również stolicą Polski oraz najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski. Utrzymująca się przez kilka wieków niezależność polityczna Mazowsza zadecydowała o jego odrębności regionalnej w kulturze i prawie.
Współrzędne geograficzne skrajnych punktów:
 • północny: 53°28′55″ szer. geogr. pn – pn. narożnik działki ewidencyjnej nr 970 (powiat ostrołęcki),
 • południowy: 51°00′47″ szer. geogr. pd – pd.-zach. narożnik działki ewidencyjnej nr 309 (powiat lipski),
 • zachodni: 19°15′33″ dł. geogr. wsch. – zach. narożnik działki ewidencyjnej nr 44/1 (powiat gostyniński),
 • wschodni: 23°07′42″ dł. geogr. wsch – nurt Bugu we wsch. narożniku działki ewidencyjnej nr 1017 (powiat łosicki).

W wymiarze północ-południe województwo rozciąga się na długości 274 km, co w mierze kątowej daje 2°28′08″. W wymiarze wschód-zachód rozciągłość województwa wynosi 265 km, to jest 3°52′09″.

Mazowsze w Europie

Konkursowa "Drużyna Pierścienia"

Opiekunem całego projektu jest nasza Pani od geografii –

Pani Monika Federczyk

Bardzo jej dziękujemy!!!

Ala Dubielecka

Antonia Owerska

Janek Dubielecki

Franek Jackowski

Maciek Koperek

Co udało nam się wspólnie zrobić

W trakcie tego etapu konkursu wykonaliśmy wspólnie 5 zadań:

Zadanie 1. Wojciech Jastrzębowski

Dowiedzieliśmy się kim był i czym się w życiu zajmował Pan Wojciech Jastrzębowski

Zadanie 2. Lasy Mazowsza

Zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o lasach w Polsce i na Mazowszu

las
Zadanie 3. Wspólne sadzenie drzew

Zasadziliśmy wspólnie na terenie naszej szkoły 2 nowe małe drzewa

Zadanie 4. Ścieżka edukacyjna “Przez Puszczę Białą” 

Opracowaliśmy trasę i odbyliśmy wycieczkę do Puszczy Białej

Zadanie 5. Lekcja edukacyjna dla klas młodszych

Całą naszą nową wiedzą i doświadczeniami podzieliliśmy się z młodszymi  koleżankami i kolegami z klasy drugiej w trakcie lekcji, którą dla nich poprowadziliśmy

Jak działaliśmy

Na samym początku  wybraliśmy naszą konkursową “Drużynę Pierścienia”, dokładnie zaplanowaliśmy naszą pracę i podzieliliśmy się zadaniami. Później przystąpiliśmy do ich wykonania, pomagając sobie wzajemnie i motywując się do dalszej pracy. To bardzo ważne, gdy widać, że możesz liczyć na swoje koleżanki i swoich kolegów. Na końcu omówiliśmy co udało nam się osiągnąć oraz przygotowaliśmy tę stronę internetową, żeby utrwalić naszą pracę. 

Etap 1

Wybór zespołu

Na samym początku wybraliśmy naszą konkursową "Drużynę Pierścienia"

Etap 2

Planowanie

Dokładnie zaplanowaliśmy naszą pracę i podzieliliśmy się zadaniami

Etap 3

Wykonanie zadań

Później przystąpiliśmy do wykonania zadań, pomagając sobie wzajemnie i motywując się do dalszej pracy

Etap 4

Ocena dokonań

Omówiliśmy co udało nam się osiągnąć i czego nauczyliśmy się w trakcie konkursu

Etap 5

Strona internetowa

Na końcu przygotowaliśmy stronę internetową, żeby utrwalić naszą pracę

Fotorelacja