Jak działaliśmy

Na samym początku  wybraliśmy naszą konkursową “Drużynę Pierścienia”, dokładnie zaplanowaliśmy naszą pracę i podzieliliśmy się zadaniami. Później przystąpiliśmy do ich wykonania, pomagając sobie wzajemnie i motywując się do dalszej pracy. To bardzo ważne, gdy widać, że możesz liczyć na swoje koleżanki i swoich kolegów. Na końcu omówiliśmy co udało nam się osiągnąć oraz przygotowaliśmy tę stronę internetową, żeby utrwalić naszą pracę. 

Etap 1

Wybór zespołu

Na samym początku wybraliśmy naszą konkursową "Drużynę Pierścienia"

Etap 2

Planowanie

Dokładnie zaplanowaliśmy naszą pracę i podzieliliśmy się zadaniami

Etap 3

Wykonanie zadań

Później przystąpiliśmy do wykonania zadań, pomagając sobie wzajemnie i motywując się do dalszej pracy

Etap 4

Ocena dokonań

Omówiliśmy co udało nam się osiągnąć i czego nauczyliśmy się w trakcie konkursu

Etap 5

Strona internetowa

Na końcu przygotowaliśmy stronę internetową, żeby utrwalić naszą pracę

Co udało nam się wspólnie zrobić

W trakcie tego etapu konkursu wykonaliśmy wspólnie 5 zadań:

Zadanie 1. Wojciech Jastrzębowski

Dowiedzieliśmy się kim był i czym się w życiu zajmował Pan Wojciech Jastrzębowski

Zadanie 2. Lasy Mazowsza

Zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o lasach w Polsce i na Mazowszu

las
Zadanie 3. Wspólne sadzenie drzew

Zasadziliśmy wspólnie na terenie naszej szkoły 2 nowe małe drzewa

Zadanie 4. Ścieżka edukacyjna “Przez Puszczę Białą” 

Opracowaliśmy trasę i odbyliśmy wycieczkę do Puszczy Białej

Zadanie 5. Lekcja edukacyjna dla klas młodszych

Całą naszą nową wiedzą i doświadczeniami podzieliliśmy się z młodszymi  koleżankami i kolegami z klasy drugiej w trakcie lekcji, którą dla nich poprowadziliśmy

Konkurs wiedzy o Mazowszu - IV edycja

Cele konkursu:
• zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie,
• szacunek dla dorobku kulturowego i zasobów przyrodniczych Mazowsza jako
integralnej części narodowego i światowego dziedzictwa,
• poczucie więzi z regionem,
• samodzielne pozyskiwanie informacji,
• poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza i wykorzystywanie informacji
z różnych źródeł,
• podejmowanie społecznej aktywności,
• praca zespołowa,
• uznanie dla dokonań rówieśników w rywalizacji i współpracy.