Skąd czerpaliśmy wiedzę

  • Przygotowując nasz projekt dużo rozmawialiśmy z nauczycielami i naszymi rodzicami.  
  • Ponieważ mamy dostęp do Internetu bardzo wiele dowiedzieliśmy się czytając różne strony internetowe.
  • Również książki były dla nas źródłem inspiracji.
  • Wiedzę czerpaliśmy też w trakcie wycieczki ścieżką edukacyjną.

Źródła naszej wiedzy

Poniżej źródła, z których korzystaliśmy (także przy przygotowaniu tej strony internetowej).

Artykuły przewodnie:

Książki:

  • Benon Dymek, Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799-1882) – botanik, wizjoner zjednoczonej Europy, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2003
  • Benon Dymek, Wizja przymierza między narodami Europy z 1831 r. według Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2003
  • Benon Dymek, Wojciech Bogumił Jastrzębowski i jego Zakład Praktyki Leśnej w Feliksowie koło Broku,  Towarzystwo Przyjaciół Broku, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Stacja Naukowa w Ostrołęce, Ostrołęka 1988Lechosław Herz, Mazowsze, Wydawnictwo Parma Press, Warszwa 2005
  • Wojciech Grajkowski, Piotr Socha, Drzewa, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2018
  • Gilsenbach Hannelore, Drzewa, Wydawnictwo Atlas, Warszawa 2003
  • Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2021

Strony internetowe:

Inne materiały:

Tablice ze ścieżki edukacyjnej w Puszczy Białej (wycieczka)